mobile
mobile mobile

Hauer.sk Review


Hauer.sk Website SEO Analysis Report: View the report generated by BetterGraph Website Analyzer. Know the Hauer.sk technical details & online website performance.


Hauer.sk

Last Analyzed : 18.04.2017
hauer.sk
 • Domain Age n/a
 • Alexa Rank no-data
 • DMOZNo
 • Country imgSlovak Republic
 • Hosted IP 109.74.156.2
META INFORMATION icon
Meta Title
Jana Hauerová-environmentálny servis
Minimum 40 characters including space are required for a title tag.
Length= 38 Character(s)
Meta Description
environment,životné prostredie,odpady,odpadové hospodárstvo,nebezpečné odpady,skládky odpadov,konzultačná činnosť, poradenská činnosť,environmentálny servis, recyklačný fond, obaly, vodné hospodárstvo, ovzdušie, služby, projekty, Identifikačný listu nebezpečného odpadu, Hlásenia o vzniku odpadu, Opatrenia pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi, Zabezpečenie plnenia povinností vyplývajúcich zo zákona o odpadoch, legislatíva odpadového hospodárstva, legislatíva životného prostredia
Max limit for meta description is 160 characters including space. Make it short using relevant keywords to optimize.
Length= 545 Character(s)
Meta Keywords
odpady,životné prostredie,obaly,recyklácia,environment,nebezpečné odpady,skládky,Jana Hauerová,Hauer,legislatíva, služby, ochrana,poradenstvo, odborná, konzultačná činnosť
HTML Charset
windows-1250
No Meta Name Value
1 robots index,follow
MAIN KEYWORDS & DENSITY icon
No Keyword Website Count
1 Environment 10
MAJOR SEARCH ENGINES icon
Major Search Engine Index Image Index Backlink
img N/A N/A N/A
img 0 0 -
img 9 0 0
PAGE SPEED icon

86 / 100

page speed

hauer.sk website speed is fast. Page speed is crucial for traffic and search engines.

GENERAL HTML ANALYSIS icon
Type Status
HTML 5 img
Responsive Website img
HTML SIZE ANALYSIS icon
Text / Code Ratio 26.65 %
hauer.sk carries a website text/code ratio of 26.65 %. Search engine crawlers do not recommend pages with poor content.
HTML HEADING ANALYSIS icon
Titles icon
 • H11
 • H21
 • H33
 • H40
 • H50
 • H60
H1
No Text
1 Rndr. jana hauerovÁ
H2
No Text
1 EnvıronmentÁlny servıs
H3
No Text
1 Zabezpečíme pre vás:
2 Zohľadníme vaše špecifické podmienky. navrhneme vám optimálne postupy a profesionálne riešenia.
3 NaŠe Čınnostı
Text Styling icon
 • STRONG1
 • B0
 • EM0
 • I0
 • U0
 • CITE0
STRONG
No Text
1 Firma RNDr. Jana Hauerová
DOMAIN INFORMATION icon
Last Modified 2016-06-26 4 years, 17 days ago
Expiration Date 2017-07-23 Expired
Domain Nameserver Information icon
Host Hosted IP Country
ns.elbiahosting.sk 109.74.156.6 imgSlovak Republic
ns.elbiahosting.cz 46.229.225.226 imgSlovak Republic
ns.elbiahosting.eu 109.74.156.29 imgSlovak Republic
DOMAIN HOSTING INFORMATION icon
 • Service Provider (ISP)
 • VNET a.s.
 • Hosted IP Address
 • 109.74.156.2
 • Hosted Country
 • imgSlovak Republic
 • Host Region
 • Nitra , Levice
 • Latitude and Longitude
 • 48.2156 : 18.607
SOCIAL NETWORKS icon
Social Count
Facebook Total -1
Facebook Share Count -1
Facebook Like Count -1
Facebook Comment Count -1
Facebook Comment Count -1
Facebook Click Count -1
LinkedIn Share Count -1
Pinterest Share Count 0
LATEST WEBSITE REVIEW

SHARE THIS ANALYSIS

hauer.sk Complete Review

hauer.sk website review shows that the lengths of its meta title and description are 38 characters and 545 characters respectively. The hauer.sk website feedback by BetterGraph Web Analyzer Tool also narrates about its country wise ranking wherein it gets the maximum ranking in Slovak Republic country. This advanced tool also suggests the Alexa Rank no-data while producing the hauer.sk website feedback. The page speed of hauer.sk is 86 / 100. Also, the hauer.sk website review indicates its code ranking which is 26.65 %. Under the domain hosting information section, hauer.sk review covers the internet service provider VNET a.s. and hosted IP address 109.74.156.2. Moreover, this section shows hosted region as Nitra , Levice and latitude & longitude positioning as 48.2156 : 18.607.

The total link count of 16 segregated between internal link count of 16 and external link count of 0 is also the part of hauer.sk review by BetterGraph Web Analyzer Tool. Total Facebook Activity Count of hauer.sk is -1 as the sum of Facebook Share Count of -1, Facebook Like Count of -1, and Facebook Comment Count of -1 is also reflecting in the hauer.sk feedback.


Rate us
Overall client rating is 4.9 out of 5.0 for Analyzer BetterGraph by 1338 clients on over 2100+ projects. View work

Free Assistant

DISQUS COMMENTS